Välkommen till vår informationsida

Tillsammans kämpar vi mot Covid19.

Covid19 bakgrund

Sammanfattande sjukdomsöversikt från EMCrit om Covid19.

Hygienrutiner vid patientkontakt

Oavsett typen av skyddsutrustningen visar följande film det grundläggande förhållningssättet för på- och avklädning samt hur man går in och ur rummet på korrekt sätt. Det här är basalt och behöver behärskas och tränas av all personal på akutmottagningen!

Inläggsöversikt

 • Riskgrupper
  Äldre Äldre har visats sig vara en riskgrupp med större sannolikhet att utveckla ARDS och mortalitet. Förmodligen på grund av mindre alert immunförsvar.Feber verkar associerat med utveckling av ARDS men också bättre prognos.De siffror som nu publiceras uppskattar en mortalitet på 8% hos patienter i åldern 70-79 år. Hos patienter >80 år – 15% mortalitet. … Läs mer
 • Åtgärder/rutiner på Sveriges Akutmottagningar
  Åtgärder och Rutiner på Svenska akutmottagningar Det är viktigt att nu dela information då saker händer mycket snabbt och nya åtgärder och riktlinjer förändras varje dag. Vi har skapat ett Google Drive dokument för att samla viss information men vi behöver hjälp med att hålla det uppdaterat! Det absolut bästa hade varit om någon från … Läs mer
 • Läkemedel
  De flesta patienter kräver ingen behandling. Generella råd om vätska, vila och Alvedon. Behandlingen är i första hand understödjande behandling som till vilken patient som helst med en svår viral lunginflammation. Det finns behandlingsstrategier för patienter med ARDS och om man gör som "vanligt" så har man nog gjort mycket rätt. Kortison bör i de … Läs mer
 • Grundläggande hygienregler vid Covid19
  På de flesta akutmottagningar jobbar roterande läkare från olika specialiteter som inte är bekväm med flöden och hygienregler på akuten. På den här sidan gå vi genom grundläggande regler som gäller vid hanteringen av misstänkta Covid19-patienter. OBS: Informationen in den här artikeln är inte allmängiltig och behöver anpassas efter dina lokala riktlinjer. Handhygien Det mest … Läs mer
 • POCUS för COVID-19
  Ultraljud är främst ett väldigt bra verktyg för att riskstratifiera. Ser man en typisk bild för COVID-19 så behöver många åtminstone syrgas och inläggning. Ju mer utbredda och uttalade förändringar ju värre prognos. I korthet så ser det ut som en vanlig interstitiell pneumoni med interstitiellt syndrom men det är nästan alltid bilateralt och det … Läs mer