Kategorier
Behandling/diagnostik

Läkemedel

De flesta patienter kräver ingen behandling. Generella råd om vätska, vila och Alvedon.

Behandlingen är i första hand understödjande behandling som till vilken patient som helst med en svår viral lunginflammation. Det finns behandlingsstrategier för patienter med ARDS och om man gör som ”vanligt” så har man nog gjort mycket rätt.

Kortison bör i de flesta fall inte användas. Under SARS och MERS epidemierna har man sett förlängd virusutsöndring relaterat till kortisonbehandling. Patienter som står på kortison kan fortsätta denna behandling.

Det har förekommit vissa diskussioner avseende försiktighet med NSAID, ACE-hämmare och ARB men detta verkar i nuläget svagt underbyggt. På flera platser rekommenderar man försiktighet med dessa läkemedel tills mer information finns att tillgå.

Antiviral behandling man tittar närmare på

  • Merparten av patienterna kommer inte ha något behov av antiviral terapi.
  • Retrospektiv data från SARS epidemin talar för att tidigare behandling (1-2 dagar) är mer effektivt än att vänta till utvecklad multiorgansvikt.
  • Klorokinfosfat/Hydroxyklorokin verkar i nuläget vara det mest intressanta antivirala läkemedlet.

Klorokinfosfat/hydroxyklorokin (Klorokinfosfat 500 mg 2 gånger dagligen i 10 dagar) ( Plaquenil – Läs här för ett behandlingsförslag) Tros också ha effekt på symtom vid SARS-CoV-2 orsakad sjukdom, även om dessa data ännu inte är publicerade på engelska. Femton studier har utförts med behandling av SARS-CoV-2-associerad lunginflammation på mer än 10 sjukhus. Hittills anges det att resultaten från >100 patienter visar att klorokinfosfat är signifikant bättre än kontrollbehandlingen för att motverka lunginflammation, förbättra lungbildsresultaten, påskynda virus-negativitet och förkorta sjukdomsförloppet. Allvarliga biverkningar av klorokinfosfat noterades inte hos patienterna men bör noteras ganska smalt terapeutiskt fönster, patienterna bör behandlas ineliggande.

Remdesivir. Substansen testas nu i en klinisk fas III-studie av SARS-CoV-2 infekterade patienter i samarbete med kinesiska forskare i Kina. Försöken genomförs på 761 patienter i en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie på flera sjukhus i Wuhan, epicentrum för det nya coronavirusutbrottet. Resultaten från försöken förväntas vara tillgängliga i närtid. En studie har eller är på gång i Norge. Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för

Favipiravir som är ett influensaläkemedel har i Kina godkänts för SARS-CoV-2 infektioner. Läkemedlet har enligt uppgift i kinesisk media visat effekt vid behandling av sjukdomen med minimala biverkningar i en öppen klinisk prövning med 70 patienter. Studien är inte publicerad. Säljs inte i Sverige.

Lopinavir/r. På kinesiskt internet finns ett flertal fallrapporter om lyckad lopinavir/r behandling vid COVID-19, men ingen randomiserad kontrollerad studie har hittills (2 mars 2020) publicerats. Det är en CYP3A4 hämmare som interagerar med många läkemedel och verkar ha en biverkningsprofil som gör att man bör tänka efter innan behandling. En studie (länkad nedan) där resultaten precis släppt visar ingen effekt av Lopinavir/ritonavir vid behandling mot Covid-19.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *